A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Яготинська міська рада
Київська область, Бориспільський район

ПОВНОВАЖЕННЯ

Дата: 10.02.2021 15:57
Кількість переглядів: 4

1. У межах своїх повноважень організовує виконання законів України, указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, розпоряджень та доручень Київської обласної державної адміністрації, Яготинської районної державної адміністрації, рішень Яготинської міської ради, її виконавчого комітету та розпоряджень міського голови з питань будівництва, надзвичайних ситуацій, транспорту, управління житлово-комунальним господарством, земельних відносин. 

2. Бере участь, в межах своїх повноважень, в розробці, підготовці та виконанні програм соціально-економічного та культурного розвитку міста. 

3. Забезпечує вирішення питань у галузі будівництва, передбачених Законом щодо: 
3.1. Затвердження міських містобудівних програм, генерального плану та правил забудови міста. 
3.2. Організацію будівництва і ремонту житлового фонду, об’єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення, шляхів місцевого значення. 
3.3. Організацію діяльності, пов’язаної з прийняттям в експлуатацію закінчення будівництва або після проведення капітального ремонту чи реконструкції об’єктів. 
3.4. Здійснення заходів по запобіганню епізоотій, пов’язаних з тваринним світом, та їх ліквідації. 
3.5. Організацію видачі дозволів на обрізування, видалення зелених насаджень. 
3.6. Організацію за рахунок бюджетних, власних коштів підприємств і на пайових засадах будівництва, реконструкції і ремонту вулиць та доріг міста. 
3.7. Формування реконструкції житлового фонду та благоустрою. 
3.8. Підготовку об'єктів житлово-комунального господарства до роботи в зимових умовах. 
3.9. Здійснення заходів щодо розширення та вдосконалення мережі підприємств житлово-комунального господарства. 
3.10. Утримання в належному стані кладовищ, інших місць поховання. 
3.11. Здійснення заходів щодо забезпечення сталої роботи підприємств, служб міського комунального господарства в умовах стихійного лиха, аварій, надзвичайних ситуацій та подолання їх наслідків. 

4. Відповідно до чинного законодавства відповідає за: 
4.1. Визначення території для розміщення відходів. 
4.2. Вирішення питань збирання, транспортування, утилізації та знешкодження побутових відходів, відлову бродячих тварин. 
4.3. Затвердження схем санітарного очищення м. Яготина та провадження систем роздільного збирання побутових відходів. 
4.4. Затвердження норм надання послуг з вивезення побутових відходів. 
4.5. Підготовку та подання на затвердження ради проектів місцевих програм охорони довкілля, участь у підготовці загальнодержавних і регіональних програм охорони довкілля. 
4.6. Здійснення контролю за діяльністю суб’єктів підприємницької діяльності у сфері поводження з відходами. 
4.7. Підготовку і внесення на розгляд ради пропозицій щодо прийняття рішень щодо територій, що підлягають особливій охороні. 
4.8. Внесення пропозицій до відповідних державних органів про оголошення природних та інших об'єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам'ятками природи, історії або культури, які охороняються законом. 
4.9. Розгляд справ про адміністративні правопорушення. 
4.10. Підготовку та затвердження переліку спеціально відведених місць для паркування транспортних засобів. 
4.11. Затвердження маршрутів і графіків руху місцевого пасажирського транспорту незалежно від форм власності, узгодження цих питань стосовно транзитного пасажирського транспорту у випадках, передбачених законодавством. 

5. Координує, в межах повноважень, роботу об’єктів промисловості, транспорту, енергетики міста, незалежно від форм власності, контролю за організацією транспортного обслуговування населення, поштово-телеграфного та телефонного зв’язку, встановлення в порядку і межах, визначених законодавством тарифів щодо оплати побутових, комунальних, транспортних та інших послуг, які надаються підприємствами та організаціями комунальної власності. 

6. Здійснює керівництво житлово-комунальним господарством міста (водопостачання, водовідведення, утримання будинків та прибудинкової території, санітарний стан навколишнього середовища, благоустрій, утримання кладовищ, освітлення, ремонт доріг, транспорт тощо).

7. Виконує підготовку та здійснює контроль за виконанням планів капітального ремонту житлового фонду, координує вирішення питань щодо використання нежилих приміщень, будинків і споруд, що належать до комунальної власності. 

8. Контролює проведення робіт по благоустрою міста, санітарний стан в місті, стан шляхів по місту. 

9. Організовує контроль за діяльністю підприємств, установ, організацій, суб’єктів підприємницької діяльності щодо розміщення об'єктів зовнішньої реклами на території міста. 

10. Забезпечує, в межах повноважень, вжиття у разі стихійного лиха, екологічних катастроф, пожеж, інших надзвичайних подій необхідних заходів по забезпеченню життєдіяльності підприємств, організацій, установ, врятування життя людей, збереження матеріальних цінностей. 
Вносить пропозиції про обмеження або зупинення діяльності підприємств, організацій і установ, незалежно від форм власності, у разі порушення ними законодавства про охорону навколишнього середовища та санітарних правил. 

11. Забезпечує підготовку і внесення на розгляд ради пропозицій по наданню під забудову та для інших потреб земель, що перебувають у власності територіальної громади міста. 

12. Організовує розгляд планів використання природних ресурсів місцевого значення, розгляд пропозицій щодо розміщення, спеціалізації та розвитку підприємств та організацій незалежно від форм власності. 

13. Організовує здійснення комплексу заходів з прийому в комунальну власність міста майна підприємств, організацій та установ, що належать суб’єктам інших форм власності, а також по відчуженню майна, що перебуває у комунальній власності міста, суб’єктам інших форм власності. 

14. Організовує здійснення підготовки та проведення реорганізації або ліквідації підприємств і установ, що перебувають у комунальній власності міста, за винятком випадків, передбачених діючим законодавством. 

15. Організовує підготовку проектів статутів підприємств і установ, що перебувають у комунальній власності, змін і доповнень до них у межах, визначених законодавством. 

16. Організовує роботу по укладанню контрактів з керівниками підприємств комунальної власності та контролює виконання зобов’язань, передбачених контрактом, у межах, визначених законодавством. Організовує роботу по заслуховуванню звітів про роботу керівників підприємств, установ та організацій комунальної власності. 

17. Координує питання оренди нерухомого майна, що перебуває у комунальній власності та здійснює контроль за його використанням. 

18. Координує питання розміщенню на договірних засадах замовлень на виробництво продукції, виконання робіт (послуг), необхідних для територіальної громади, на підприємствах, в установах та організаціях. 

19. Має повноваження у здійсненні організаційних, консультативних, дорадчих функцій при підготовці та внесенні на розгляд міської ради, виконкому пропозицій щодо порядку та умов відчуження комунального майна, проектів місцевих програм приватизації та переліку об’єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації, організації виконання цих програм. 

20. Відповідає за створення та підтримку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ). 

21. Готує програми соціально-економічного та культурного розвитку території об’єднань та інші цільові програми і подає їх на затвердження міській раді.

22. Організовує виконання затверджених програм та звітується про результати виконання затверджених програм. 

23. Координує вирішення питань землеустрою, вирішення земельних спорів в порядку, встановленому законодавством, веде реєстрацію колективних договорів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих на території міста, та договорів по заміні права власності на об’єкти нерухомості. 

24. Готує і вносить на розгляд ради пропозиції щодо: 
24.1. Встановлення ставки земельного податку. 
24.2. Визначення у встановленому порядку розмірів відшкодувань підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності за забруднення довкілля та інші екологічні збитки. 
24.3. Вирішення земельних спорів у порядку, встановленому законом. 

25. Сприяє діяльності органів суду, прокуратури, юстиції, служби безпеки, поліції та адвокатури щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян міста. 

26. Веде особистий прийом громадян, розглядає письмові звернення громадян. 

27. В межах своєї компетенції організовує та контролює виконання рішень міської ради, виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови. 

28. Очолює і організовує роботу створених радою та виконавчим комітетом комісій з питань, віднесених до його компетенції: 
- комісію з оренди власності майна територіальної громади міста; 
- орган приватизації міської ради; 
- конкурсну комісію з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та виконавця земельних торгів на конкурентних засадах; 
- адміністративну комісію; 
- комісію з розгляду земельних спорів; 
- конкурсну комісію для заміщення вакантних посад посадових осіб міської ради. 

29. Керує та відповідає за роботу у межах функціональних обов’язків діяльністю: 
- відділу житлово-комунального господарства, торгівлі, транспорту та благоустрою апарату міської ради; 
- відділу з питань юридичного забезпечення та земельних відносин апарату міської ради. 

30. Координує, здійснює оперативне керівництво: 
- Яготинською житлово-експлуатаційної конторою; 
- комунальним підприємством “Яготинське виробниче управління водопровідно-каналізаційне господарство”; 
- Яготинським підприємством по обслуговуванню вуличного освітлення “Міськсвітло”. 

31. Сприяє діяльності органів суду, прокуратури, юстиції, служби безпеки, поліції та адвокатури щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян міста. 

32. Візує проекти розпоряджень міського голови, рішень міської ради, виконавчого комітету, які відносяться до функціональних обов’язків першого заступника. 

33. У своїй діяльності безпосередньо підпорядковується міському голові. 

34. Виконує обов'язки міського голови (в межах повноважень виконавчих органів ради) на період його відсутності або неможливості виконання ним своїх повноважень. 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень