Заявка-пропозиція на розміщення у 2017 році тимчасово вільних коштів міського бюджету на вкладних (депозитних) рахунках в банку

Дата: 05.04.2017 11:22
Кількість переглядів: 603

Фото без описуЯготинською міською радою оголошується проведення конкурсу серед банків щодо розміщення тимчасово вільних коштів бюджету міста Яготина на вкладних (депозитних) рахунках у банках у 2017 році.

Відповідно до вимог статті 16 Бюджетного Кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року № 6 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках» (із змінами), рішень Яготинської міської ради від 28.03.2017 № 807-17-VIІ «Про розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитному рахунку в установі банку», від 28.03.2017 № 808-17-VIІ «Про проведення конкурсу з визначення установи банку для розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитному рахунку в установі банку» (рішення, додаток) оголошується проведення конкурсу серед банків щодо розміщення тимчасово вільних коштів бюджету міста Яготина на вкладних (депозитних) рахунках у банках у 2017 році. Загальний обсяг коштів, що прогнозується розмістити на депозитний вклад складає: 373 400,00 грн. 

1. У конкурсі можуть брати участь банки, за умови якщо: 
- держава прямо та/або опосередковано володіє 75 чи більше відсотками статутного капіталу та/або голосів банку; 
- до яких протягом останнього року Національний банк не застосовував таких заходів впливу, як обмеження, зупинення чи припинення здійснення окремих видів операцій та віднесення банку до категорії проблемних або неплатоспроможних. 

2. Розміщення тимчасово вільних коштів бюджету міста Яготин згідно з рішенням Яготинської міської ради від 28.03.2017 року № 807-17-VIІ «Про розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитному рахунку в установі банку» здійснюється в обсягах фактично вільних залишків коштів спеціального фонду бюджету міста Яготин. 

3. Учасник конкурсу повинен надати конкурсній комісії з визначення установи банку для розміщення тимчасово вільних коштів бюджету міста Яготин на вкладних (депозитних) рахунках у банках такі документи: 
1) заяву на участь у конкурсі; 
- конкурсні пропозиції щодо розміщення тимчасово вільних коштів бюджету міста Яготина на вкладних (депозитних) рахунках у банках, які обов’язково включають пропозиції щодо: 
2) процентної ставки; 
3) терміну, протягом якого банк здійснює повернення коштів на рахунок бюджету міста Яготина за письмовим Яготинської міської ради; 
4) розміру незнижувального залишку на депозитному(-их) рахунку(-ах) або його відсутність; 
5) умови та періодичность сплати процентів; 
6) проект договору банківського вкладу; 
7) завірені належним чином копії: 
- свідоцтва про державну реєстрацію банку, виданого державним реєстратором; 
- свідоцтва про державну реєстрацію банку, виданого Національним банком України; 
- статуту банку; 
- положення про філію (відділення) банку; 
- банківських ліцензій на право здійснення банківських операцій; 
- довіреності керівника представництва (філії, відділення) банку; 
- довідку Національного банку України щодо відповідності банку, який приймає участь у конкурсі, умовам розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках, визначених у підпункті 6 пункту 3 Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 N 6 (із змінами); 
- довідки зі статистики з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, видані банку та філії/відділенню (в разі наявності); 
- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, виданий банку державним реєстратором. 

4. Обов’язковими умовами при укладені договору банківського вкладу (депозиту) між Яготинською міською радою і банком є: 
1) можливість зняття або поповнення вкладу в межах суми визначеної в заявці – пропозиції щодо розміщення у 2017 році тимчасово вільних коштів бюджету міста Яготина на вкладних (депозитних) рахунках у банках; 
2) права вкладника на повернення вкладу (депозиту) або його частини на першу вимогу вкладника відповідно до потреби у фінансуванні видатків; 
3) заборона безспірного списання банком коштів із вкладного (депозитного) рахунку Яготинської міської ради; 
4) в разі неповернення чи несвоєчасного повернення коштів із вкладних (депозитних) рахунків на відповідні рахунки міського бюджету, відкриті в органах Державної казначейської служби, з яких перераховувалися тимчасово вільні кошти для розміщення на вкладних (депозитних) рахунках, банк несе відповідальність у вигляді штрафу в розмірі 1% від суми затримки повернення вкладів або процентів на вклад (до п’яти календарних днів). Якщо строк затримки складає більше п’яти календарних днів, банк сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день затримки. 

5. Тимчасово вільні кошти можуть розміщуватись на вкладних (депозитних) рахунках у банках лише у межах поточного бюджетного періоду та повинні бути повернуті на рахунки бюджету, з яких вони перераховувалися, не пізніше ніж за 10 днів до закінчення такого бюджетного періоду. 

6. В депозитному договорі з банком - переможцем конкурсу мають бути враховані і інші вимоги, визначені Порядком розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 № 6 (зі змінами). 

7. Критеріями при визначенні банку - переможця є: 
1) розмір процентної ставки за вкладом (депозитом); 
2) термін повернення коштів на рахунок бюджету міста Яготина за письмовим зверненням Яготинської міської ради; 
3) розмір незнижувального залишку на депозитному(-их) рахунку(-ах) або його відсутність; 
4) строки перерахування до бюджету м. Яготина процентів за вкладом.

8. Переможцем конкурсу визначається банк, який за інших рівних умов запропонував найвищу процентну ставку за вкладом (депозитом) на відповідний строк. 

9. Пропозиції подаються в запечатаному конверті до 17:00 год. 24 квітня 2017 р. за адресою: м. Яготин, вул. Незалежності, 67, каб. 7 
Контактний телефон (04575) 5-52-62. 
На конверті з пропозицією необхідно вказати: "Не відкривати до 14.00 год. 25 квітня 2017 року". 

10. Розкриття пропозицій відбудеться 25 квітня о 14-00 год. за адресою: м. Яготин, вул. Незалежності, 67, каб.7 

11. Конкурсна комісія має право звертатися до банків, які подали пропозиції, за роз’ясненнями та наданням додаткової інформації. 

12. Використання відомостей, що містяться у пропозиціях банків, здійснюється з додержанням вимог законодавства. 

13. Інформація, що стосується розгляду, пояснення, оцінки та порівняння пропозицій, є конфіденційною. 

14. Учасник має право відізвати свою заяву на участь у конкурсі до встановленого терміну проведення конкурсу, повідомивши про це письмово конкурсну комісію. 

15. До участі в конкурсі не допускаються банки, які не подали усіх документів, необхідних для участі в конкурсі. 

16. Переможця серед банків, які надали заяву на участь у конкурсі, конкурсні пропозиції та всі необхідні документи, визначає конкурсна комісія, враховуючи критерії, зазначені в пункті 8 заявки - пропозиції. 

Фінансово-господарський відділ 
Яготинської міської ради

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора