Діяльність «Агроімпорт ЛТД» безпечна для навколишнього середовища

Дата: 16.05.2018 16:39
Кількість переглядів: 954

Фото без опису29 січня в стінах Яготинської міської ради відбулися громадські обговорення щодо намірів товариства з обмеженою відповідальністю "ТОРГОВЕЛЬНИЙ ДІМ "АГРОІМПОРТ ЛТД" з впровадження будівництва адміністративно-промислового комплексу з виробництва полімерної упаковки окремі яготинці висловили своє невдоволення з приводу майбутнього промислового комплексу.

Зокрема в одному з номерів офіційного друкованого засобу масової інформації Яготинської райдержадміністрції та Яготинської районної ради «Яготинські вісті» (№ 20 від 13 березня 2018 року) активістами І.Б.Бойком, М.І. Ковботою та А.Т. Мусієнко було надруковано статтю «Звернення до міського голови Дзюби Н.М., голови райради Грицая В.Г., в.о. голови РДА Рудніцької О.І.», де було висвітлено читачам, на нашу думку,  неправдиву інформацію стосовно діяльності майбутнього підприємства.

Не відкладаючи дане питання, міський голова Наталія Миколаївна Дзюба звернулася до представників товариства з обмеженою відповідальністю "ТОРГОВЕЛЬНИЙ ДІМ "АГРОІМПОРТ ЛТД" щодо повної інформації про діяльність майбутнього підприємства на території нашого міста.

Отриману відповідь друкуємо для Вашого ознайомлення у повному обсязі.

Діяльність «Агроімпорт ЛТД» безпечна для навколишнього середовища.

ТОВ «Торгівельний дім «Агроімпорт ЛТД», код ЕДРПОУ 37165945 має наміри впровадити бу­дівництво адміністративно-промислового комплексу з виробництва полімерної упаковки на власній зе­мельній ділянці площею 10,189 га, кадастровий номер 3225510100:08:022:0008 за адресою - 07700, м. Яготин, вул. Поштова, б/н. Відповідно затвердженого ДПТ та Генерального плану м. Яготина земельна ділянка відноситься до земель промисловості для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості по вул. Поштова, м. Яготин в межах населеного пункту в адміністративних межах Яготинської міської ради. Генпроектувальник - ТОВ «Архівольт проект», м.Київ, головний архітектор проекту Д.Ф. Писаревський кваліфікаційний сертифікат ГАПа - серія АА № 002033 від 23.12.2013.

Проект ОВНС виконано головним спеціалістом Л.М. Вардіміаді кваліфікаційний сертифікат у час­тині забезпечення безпеки життя і здоров'я людини, захисту навколишнього середовища - серія АР № 003020 від 12.09.2012.

Згідно законодавства проектна документація проходить експертизу в її складі і екологічну і саніта­рно-епідеміологічну.

Запроектоване виробництво не відноситься до об’єктів підвищеної екологічної небезпеки відпові­дно до «Переліку видів діяльності та об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку», що за­тверджено ПКМУ від 28.08.2013 № 808, об’єкт не входить до переліку ст. З Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» так як обсяг очищених стічних вод з водовідведенням менше 10,0тис.мЗ/добу, а саме - 40,44мЗ/добу господарчо-побутових та 271,08л/сек дощових вод.

Запроектоване виробництво не відноситься до об’єктів що справляють транскордонний вплив, так як зона впливу об’єкту, що визначена за ОНД - 86 п. 2.19, складає 700 м. (дивись ситуаційну карту стор. 90 ОВНС), де зона впливу визначена, транскордонне розповсюдження забруднення з повітряними потоками на великі відстані за межі кордону держави, області, району не очікується, що підтверджено розрахунками розсіювання ЗР в ПК ЕОЛ+версія 5.3.8.

Запроектоване виробництво не відноситься до об’єктів хімічної промисловості. Сировиною для забезпечення технологічного процесу є гранульовані поліетилен та поліпропілен, які в процесі перероб­ки на екструдерах не змінюють свої фізико-хімічні властивості, так як в процесі екструзії поліпропілен та поліетилен при температурі плавлення 120-130°С навіть не змінюють свій агрегатний стан, тобто з твер­дого гранульованого стану переходять в твердий плівковий або стрічковий стан, при цьому не змінюється їх хімічний склад. Виробництво відноситься до переробної легкої промисловості. В якості об’єкту-аналогу можна привести Укрпластик який знаходиться в межах населеного пункту - м. Київ , метро Ліво­бережна.

Громадян І. Бойка, М. Ковботу, А. Мусієнко (авторів Звернення) запевнюємо, що під час експлуатації об’єкту варіння, розчинення хімічних гранул, утворення кислих стічних вод, обезвод­нення району, забруднення землі, води та атмосферного повітря не буде мати місця.

Заходи щодо формування громадськості.

З метою вивчення громадської думки в місцевих ЗМІ «Яготинські вісті» було оголошено про проведення громадських слухань щодо питання будівництва адміністративно-промислового комплексу з виробництва полімерної упаковки та опубліковано «Заяву про екологічні наслідки».

Забезпечення інформації щодо надходження негативних відгуків, пропозицій та зауважень було організовано Яготинською міською радою. На громадських слуханнях були представлені демонстрацій­ні матеріали по перспективному будівництву та «Заяву про екологічні наслідки» за матеріалами ОВНС на паперовому та магнітному носіях. 

Вплив на навколишнє середовище. Вплив на землю, флору, фауну.

Територія буде облаштована, впорядкована, озеленена. Знесення зелених насаджень проектом не передбачається. Земельна ділянка знаходиться в промисловій зоні м. Яготин. Флора - типова для регіону. Рослинність представлена трав’янистими рослинами: пастушья сумка, подорожник середній, порей повзучий, осот польовий, лебеда біла, камчатка та інші. Тваринний світ представлено:- птахи - жайворонок, перепел та інші; комахи - перепончатокрилі (джмелі, мурав’ї), твердокрилі (різні види жуків), чешуйчатокрилі (метелики) та інші; ссавці - миші польові, кроти та інші. На території, заповідні зони відсутні, зоп перспективних до заповідання немає тому спеціальні заходи по охороні тваринного світу і гідробіоната не передбачені проектом. На діючих промислових об’єктах можна спостерігати як тварини, птахи, комахи мирно співіснують з людиною та її техногенною діяльністю. Наземних, водних і повітряних шляхів міграції тварин на території не відмічено. Зниження концентрацій ЗР в приземно­му шарі атмосфери передбачено влаштуванням аспіраційних вентсистем, та приточно-витяжної загально обмінної вентиляції, що обумовлює розведення концентрацій ЗР до нормативних, в наслідок чого можна зробити висновок, що наднормативне забруднення землі, пригнічення флори і фауни не спостерігатиметься. Прийняті рішення по поводженню з відходами виробництва. Територія спланована, асфальтована.

Вплив на водне середовище.

Водопостачання - вода питної якості ТУ КП "Яготинськео ВУВКГ" - 73,562 мЗ/добу з міського водогіну. Водовідведення - госпфекальні стічні води 40,44 мЗ/добу відводяться на локальні очисні споруди з наступним вивезенням на міські очисні споруди за договором з КП «Яготинське ВУВКГ». Охорона поверхневих вод забезпечується за рахунок каналізування об’єкту. Охорона підземних вод забезпечується за рахунок планування території її асфальтування. Зливові стічні води відводяться в за­проектовану мережу зливової каналізації на запроектовані ЛОС з наступним накопиченням в лагуні. Аварійні скиди не здійснюються, так як мережі розраховані на прийом всієї кількості стічних дощових вод. Каналізаційна мережа розрахована на прийом максимальної кількості госп - побутових стічних вод. Організоване належним чином складування та зберігання відходів виробництва, твердих побутових відходів.

Вплив на повітряний басейн.

Викиди в атмосферне повітря ЗР нижче ГДК населених місць: валовий викид - 4,61 Збт/рік, об’єкт підлягає держобліку. Масштабність забруднюючого впливу складає - ступінь небезпечності - безпечний з кратністю перевищення 0,0 часток ГДК, процент перевищення 0,0.

Показники оцінки рівнів екологічного ризику та безпеки для життєдіяльності населення плано­ваної діяльності

Критерій неканцерогенного ризику для даного об’єкту: сумарний коефіцієнт небезпеки (НQ) - < 1, ризик виникнення шкідливих ефектів розглядається як зневажливо малий. Розрахунки канцероген­ного ризику не проведено, так як жодна з забруднюючих речовин не потрапляє в перелік речовин якій притаманні фактори канцерогенної дії.

Оцінка соціального ризику планованої діяльності.

Соціальний ризик планованої діяльності визначається як ризик для групи людей, на яку може вплинути запропонована діяльність об’єкту, з урахуванням особливостей природно-техногенної системи.

Соціальний ризик прийнятний.

Перелік заходів, що гарантують експлуатацію об'єкту згідно з природоохоронними нормами і правилами.

У період експлуатації основними заходами є:

- згідно Закону України  «Про Охорону атмосферного повітря» від 16.10.1992 зі змінами;

- отримати до­звіл на викиди ЗР в атмосферне повітря при введені в дію об’єкту;

- подати декларацію на утворення відходів;

- атестація робочих місць;

- при введенні в експлуатацію провести паспортизацію вентиляційних систем;

- складування та зберігання відходів, своєчасне їх вивезення, поводження з відходами згідно Закону України «Про відходи»;

- контроль за забрудненням атмосфери на джерелах викидів;

- контроль за забрудненням та шумовим навантаженням атмосфери на межі СЗЗ;

- безаварійна експлуатація та утримання в належному стані, проїздів, газонів, території проммайданчику вцілому;

- відведення стічних госп - побутових та виробничих вод у повному об’ємі;

- впровадження системи управління охорони навколишнього природного середовища, тобто розроб­лення системи заходів постійно діючих на підприємстві і направлених на охорону навколишнього се­редовища від забруднення.

Зобов'язання по веденню виробничої діяльності згідно з природоохоронними нормами і правилами.

Адміністрація ТОВ «Торгівельний дім «Агроімпорт ЛТД» забезпечує безаварійну експлуатацію об'єкту, згідно з нормами і правилами охорони праці, з урахуванням техніки безпеки, промсанітарії і охорони навколишнього природного середовища, за що несе відповідальність у порядку встановленому діючим законодавством України.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора