Пошук

ПОВНОВАЖЕННЯ

Дата: 03.02.2021 14:09
Кількість переглядів: 623

1. Обирається міською радою і входить до складу виконавчого комітету міської ради за посадою. 

2. У своїй роботі керується Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про статус депутатів місцевих рад», Регламентом міської ради. 

3. Скликає сесії міської ради у випадках, передбачених частиною 6 статті 46 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, повідомляє депутатам про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд сесії. 

4. Веде засідання ради та підписує її рішення у випадках, передбачених частиною 6 статті 46 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”. 

5. Спільно з постійними комісіями ради розробляє Регламент ради, Положення про постійні комісії. 

6. Вносить на затвердження сесії план роботи міської ради на рік та здійснює контроль за його виконанням. 

7. Організовує підготовку сесій міської ради. 

8. Узагальнює пропозиції структурних підрозділів та постійних комісій міської ради, які пропонуються для розгляду на сесіях міської ради. 

9. Забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організовує контроль за їх виконанням. 

10. Забезпечує офіційне оприлюднення рішень ради, у тому числі тих, які відповідно до закону є регуляторними актами, а також документів, підготовлених у процесі здійснення регуляторної діяльності, та інформації про здійснення радою регуляторної діяльності. 

11. Забезпечує умови для роботи постійних комісій, координує їх діяльність, дає їм доручення, сприяє організації виконання їхніх рекомендацій, взаємодії з виконавчими органами міської ради, підприємствами, установами та організаціями, що розташовані на території міста. 

12. Забезпечує зберігання рішень ради, протоколів сесії, інших документів, пов’язаних з місцевим самоврядуванням відповідної територіальної громади, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку. 

13. Надає депутатам допомогу у здійсненні ними своїх повноважень, забезпечує їх необхідною інформацією. Сприяє депутатам в організації прийому громадян, у проведенні звітів перед виборцями, вживає заходів по реалізації пропозицій та доручень виборців, висловлених під час звітів, а також пропозицій і зауважень, внесених депутатами на сесіях міської ради. 

14. Організовує навчання депутатів міської ради. 

15. Забезпечує гласність в роботі міської ради. 

16. Готує проекти розпоряджень міського голови щодо питань, віднесених до спільної компетенції ради. Підписує окремі додатки до розпоряджень перед поданням на підпис міському голові. 

17. Скріплює гербовою печаткою міської ради підписи міського голови на рішеннях міської ради, підписи міського голови та його заступників на довідках, угодах, актах та інших документах. 

18. За дорученням ради здійснює організацію заходів, пов’язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування. 

19. Згідно вимог виборчого законодавства, сприяє роботі виборчих комісій в частині їх матеріально-технічного забезпечення. 

20. Забезпечує у межах, наданих законом, формування внутрішньої політики на території міста Яготин, здійснення заходів пов’язаних з підготовкою масових громадсько-політичних заходів, громадських слухань, публічних дебатів, зборів громадян. 

21. Забезпечує здійснення у межах, наданих Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, повноважень органів виконавчої влади з питань розгляду звернень громадян та юридичних осіб, взаємодії з політичними партіями, рухами, громадськими та релігійними організаціями, додержання Конституції та Законів України. 

22. Розробляє зведену номенклатуру справ міської ради. 

23. Веде погосподарський облік домогосподарств, які розташовані в сільських населених пунктах в адміністративних межах міської ради. 

24. Складає статистичні звіти з питань обліку населення, житлового фонду, худоби, техніки, посівних площ сільськогосподарських культур у домашніх господарствах громадян, які постійно або тимчасово проживають в сільських населених пунктах в адміністративних межах міської ради. 

25. Забезпечує консультативне вирішення проблем міграції, видає відповідні довідки та характеристики. 

26. Засвідчує, відповідно запитів, достовірність видачі депутатами міської ради актів обстеження та характеристик громадян. 

27. Бере участь в роботі конкурсних, атестаційних комісій міської ради, оргкомітетах. 

28. Проводить прийом громадян з особистих питань, розглядає звернення громадян. 

29. Організовує за дорученням міського голови або міської ради вирішення інших питань, що пов’язані з діяльністю ради та її виконавчих органів. 

30. Візує проекти розпоряджень міського голови, рішень міської ради. 

31. У своїй діяльності безпосередньо підпорядковується міському голові. 

32. У випадках, передбачених частиною 2 ст. 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, здійснює повноваження міського голови. 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора