Пошук

SWOT - аналіз Яготинської  міської територіальної громади

Дата: 14.11.2023 09:13
Кількість переглядів: 144

На основі проведеного соціально-економічного аналізу розвитку Яготинської міської територіальної громади за 2020-2023 роки визначено (прогнозовано) такі сильні й слабкі чинники (сторони) та можливі зовнішні впливи (можливості та загрози) на подальший розвиток громади.

Сильні сторони

Слабкі сторони

1. Вигідне географічне розташування громади (територіально громада знаходиться в столичному регіоні України, на відстані 100 км від столиці України міста Києва-головного ділового, наукового, культурного центру України, найбільшого регіонального ринку. До аеропорту міста Бориспіль 90 км. Громада розташована на межі Полтавської, Черкаської та Чернігівської областей в лісостеповій зоні з помірним кліматом).

2. Значний транзитний потенціал, розвинута транспортна інфраструктура (через територію громади проходить  автомобільна дорога міжнародного значення Київ-Харків-Довжанський. Також проходить Південно-Західна залізниця та розміщена залізнична станція «Яготин». Наявні транспортні автомобільні та залізничні маршрути можуть забезпечити розвиток логістики.)

3. Створення інвестиційно-привабливого регіону Київської області. Розміщення нових інноваційно-технологічних підприємств та відновлення роботи недіючих промислових підприємств (наявні можливості розвитку галузей промислового виробництва, переробки сільськогосподарської продукції, виробництва продуктів харчування, розвитку машинобудівної галузі та устаткування).

4. Сприятливі умови для ведення сільського господарства. Розвинений агропромисловий комплекс. Громада має сприятливі умови для ведення сільськогосподарського виробництва (клімат, чорноземи, структура сільськогосподарських угідь, наявність ринку збуту продукції як на території Київської області так і всій території України).

5. Висококваліфіковані трудові ресурси. Наявність закладу вищого рівня, закладів середнього рівня професійно-технічного та медичного спрямування.

6. Наявність розгалуженої мережі освітніх закладів. Висока доступність послуг шкільної та дошкільної освіти.

7. Наявність та доступність  закладів охорони здоров’я, надання якісних медичних послуг висококваліфікованими медичними працівниками.

8.  Багата історико-культурна і духовна спадщина, сприятлива для розвитку культури і туризму. Наявність привабливих рекреаційних ресурсів на території громади.

9. Сприятливі умови для розвитку фізичної культури і спорту, у тому числі професійного.

10. Активний розвиток молодіжного та національно-патріотичного руху. Розвиток волонтерського руху.

11. Потенційно розвинене промислове виробництво. Наявні можливості  розширення виробництва на базі вільних приміщень підприємств, вільних земельних ділянок, підключенням до інженерних мереж.

12. Розвинена мережа установ та закладів соціальної інфраструктури, закладів житлово-комунального господарства, інженерних мереж з газопостачання, водопостачання та водовідведення, електропостачання,  торгівельних закладів, забезпеченість послугами інтернету на всій території громади, розгалужена мережа доріг загального користування.

1. Зношена інфраструктура електро-, газо-, тепло-, водопостачання, не в повній мірі є можливості між спроможністю мереж та забезпечення потреб населення.

 

2. Проблема утилізації твердих побутових відходів та сміття (відсутність підприємства з його переробки та утилізації).

 

3. Низька зайнятість населення в сільській місцевості, мала кількість робочих місць в сільських населених пунктах громади.

 

4. Зношеність дорожнього покриття автомобільних доріг загального користування, насамперед місцевого значення в сільській місцевості. Потреба проведення капітального та поточного ремонту доріг.

 

5. Зменшення природного стоку річок.

 

6. Відсутність мінерально-сировинних ресурсів. Мінерально-сировинна база громади характеризується відсутністю видів корисних копалин.

 

7. Негативні тенденції у демографічній ситуації. Спостерігається тенденція перевищення кількості померлих над кількістю народжених.

 

8. Значна частина підприємств зосереджена в адміністративному центрі громади.

 

9. Через недостатність робочих місць відбувається відтік робочої сили до міста Києва та інших регіонів України.

 

10. Високий ступінь зносу основних виробничих фондів і застарілі засоби виробництва.

Можливості

Загрози

1. Створення привабливого інвестиційного бізнес-клімату, залучення інвесторів. Розташування нових промислових та переробних підприємств,  використання вільних приміщень для розміщення та відновлення роботи недіючих промислових та переробних підприємств.

2. Розвиток людського капіталу: створення нових високооплачуваних робочих місць, зменшення відтоку кваліфікованих кадрів за межі громади, зменшення негативних диспропорцій між людьми працездатного та непрацездатного (пенсійного) віку.

3. Збільшення надходжень до місцевого бюджету, забезпеченість розвитку соціальної інфраструктури, утримання установ та закладів бюджетної сфери, комунальних підприємств, створення умов для реалізації проєктів соціальної спрямованості, поліпшення та створення комфортних та безпечних умов для проживання мешканців громади.

4. Поліпшення демографічної ситуації в громаді.   

5. Зростання експорту товарів на внутрішній ринок,  європейські ринки.

6. Розвиток альтернативної енергетики.

7. Розвиток  внутрішнього туризму. Створення умов для зростання популяризації та ознайомлення з громадою, як місцем  історико-культурної та духовної спадщини, багатої народними традиціями та мистецтвом.  

8. Удосконалення телекомунікацій.

9. Розвиток малого та середнього підприємництва.

10. Налагодження співпраці з громадами адміністративно-територіальних одиниць іноземних держав.  

1. Військова агресія російської федерації проти України. Функціонування держави в умовах воєнного стану.

2. Політична і соціально-економічна нестабільність.

3.Нестабільність курсу національної валюти.

4. Інфляційні процеси.

5. Підвищення вартості на всі види енергетичних ресурсів.

6. Монополізація ринків, відсутність конкуренції.

7. Міграція населення в межах країни та виїзд громадян за кордон, викликаною воєнною агресією росії проти України.

8. Відтік робочої сили працездатного населення, зростання міграції населення до міста Києва та інших регіонів України.

9. Погіршення конкурентоздатності вітчизняної продукції через нарощування обсягів імпорту аналогічної продукції.

10. Високі процентні ставки за користування банківськими кредитами для суб’єктів малого і середнього бізнесу.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора